Odpowiedzialność karna za błąd medyczny w czasie pandemii a klauzula „dobrego Samarytanina”

Zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią COVID-19 stanowi trudny czas dla całego społeczeństwa, jednakże grupą szczególnie odczuwającą negatywne konsekwencje jest personel medyczny.

Konfiskata prewencyjna

Jak wynika z doniesień prasowych – Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowy projekt zmian w prawie karnym, co będzie stanowić o rozszerzeniu zakresu oddziaływania konfiskaty mienia w […]

Konfiskata rozszerzona

Konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji mających na celu zapobieżenie upłynnieniu majątku pochodzącego z przestępstwa wynikała z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3.04.2014 r. w […]

Zmiany w aresztach śledczych i zakładach karnych w związku z zagrożeniem COVID-19

Panująca aktualnie w Polsce sytuacja epidemii dotyka także osoby przebywające w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Zakłady karne zaczęły wdrażać procedury, które mają na celu […]


Redakcja

Beata Woch

Adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej, aktualnie finalizuje kształcenie na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele na UKSW w Warszawie. Odbyła aplikację prokuratorską w Apelacji Łódzkiej.

Tomasz Wójt

Adwokat
Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w reprezentacji Klientów – zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych/oskarżonych – w postępowaniu karnym (również skarbowym) przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym)...

Dawid Rasiński

Adwokat
d.rasinski@siw.pl | tel.: +48 797 853 583

Bartosz Gniedziejko

Aplikant adwokacki
b.gniedziejko@siw.pl | tel.: +48 797 131 437