Kasacja karna

Kasacja karna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia (zwyczajnymi środkami odwoławczymi są apelacja, zażalenie i sprzeciw) i nigdy jej sporządzenie nie powinno być traktowane jako próba uruchomienia tzw. trzeciej instancji sądowej…

Dozór elektroniczny zamiast pobytu w zakładzie karnym – czym jest i dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o jego zastosowanie?

Zmiany dokonane w ostatnich latach w Kodeksie karnym, w tym w szczególności zredukowanie do roku wymiaru możliwej do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności (art. 69 […]

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania podatkowe i jak się od niej uchronić?

W dobie działalności Krajowej Administracji Skarbowej, podmioty gospodarcze co raz częściej mają do czynienia z organami skarbowymi, co najlepiej oddaje gwałtowny wzrost postępowań karnych skarbowych […]

Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie…


Redakcja

Beata Woch

Adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej, aktualnie finalizuje kształcenie na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele na UKSW w Warszawie. Odbyła aplikację prokuratorską w Apelacji Łódzkiej.

Tomasz Wójt

Adwokat
Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w reprezentacji Klientów – zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych/oskarżonych – w postępowaniu karnym (również skarbowym) przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym)...

Paweł Wróblewski

Adwokat
p.wroblewski@siw.pl | tel.: +48 797 131 437
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w szczególności z uwzględnieniem spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Z powodzeniem reprezentuje klientów indywidualnych...

Dawid Rasiński

Adwokat
d.rasinski@siw.pl | tel.: +48 797 853 583