Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie…

Wezwanie do wskazania kierującego…czyli kogo?

Otrzymałeś od straży miejskiej, straży gminnej lub od Inspekcji Transportu Drogowego wezwanie do wskazania kierującego lub osoby której powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie? Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji?

Odpowiedzialność karna za proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” na bazie aktualnego stanu prawnego

„Odwrócony łańcuch dystrybucji leków” to pojęcie stworzone w polskiej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej praktyki…

Rozpowszechnianie nierzetelnych informacji za pomocą środków masowego przekazu

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GSK 449/14, wydanym w przedmiocie omawianego zagadnienia manipulację instrumentami […]


Redakcja

Beata Woch

Adwokat
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Funduszy Unii Europejskiej, aktualnie finalizuje kształcenie na kierunku Sądownictwo i Administracja w Kościele na UKSW w Warszawie. Odbyła aplikację prokuratorską w Apelacji Łódzkiej.

Tomasz Wójt

Adwokat
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe, w szczególności w reprezentacji Klientów – zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych/oskarżonych – w postępowaniu karnym (również skarbowym) przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym)...

Paweł Wróblewski

Adwokat
p.wroblewski@siw.pl | tel.: +48 797 131 437
Specjalizuje się w doradztwie w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, w szczególności z uwzględnieniem spraw związanych z przestępczością gospodarczą. Z powodzeniem reprezentuje klientów indywidualnych...

Dawid Rasiński

Aplikant adwokacki
d.rasinski@siw.pl | tel.: +48 797 853 583