COMPLIANCE jako bezpieczeństwo prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Jak zmniejszyć karę, czyli o wyroku łącznym słów kilka
29 kwietnia 2014
Odpowiedzialność karna z tytułu obowiązków informacyjnych przy emisji obligacji
8 maja 2014

Polskie realia gospodarcze i szybko zmieniające się otoczenie prawne nie sprzyjają stabilności i pewności prowadzonych biznesów. Jednakże pomimo nieprzewidywalności ustawodawstwa (zwłaszcza podatkowego) w Polsce, działania prewencyjne są nadal rzadko doceniane i stosowane przez Przedsiębiorców. Ze szczególną mocą podkreślić jednak należy, iż „zapobieganie pożarom” jest zazwyczaj znacznie mniej kosztowne od ich „gaszenia”, i to tak w znaczeniu finansowym, jak również wizerunkowym. Dlatego nader istotne dla stabilności i pewności prowadzonego biznesu jest stworzenie systemu chroniącego całe otoczenie prawne w jakim porusza się dane przedsiębiorstwo – systemu Compliance. System ten do przedsiębiorstwa wprowadza się zazwyczaj poprzez audyt i konsulting, albowiem zarządzanie ryzykiem prawnym wymaga znajomości funkcjonowania danego podmiotu, branży w jakiej działa, wiedzy prawniczej oraz zarządzania i umiejętności miękkich z uwagi na konieczność interakcji prawników z kierownictwem i pracownikami. Działania audytorsko – konsultingowe pozwalają więc, w najlepszy i najszybszy sposób, na postawienie odpowiedniej diagnozy, wprowadzenie działań profilaktycznych oraz naprawczych poprzez stworzenie odpowiednich struktur i wypracowanie procedur.

Dobrze działający system Compliance jest inwestycją w przedsiębiorstwie, pozwala bowiem skoncentrować się przez osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie na biznesie, prowadzi do uniknięcia zagrożeń prawnych i działań związanych z czarnym PR oraz w ostatecznym rozrachunku do ograniczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Funkcjonowanie systemu w przedsiębiorstwie może mieć również duże znaczenie marketingowe, wpływając na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa przez rynek, albowiem funkcjonowanie takiego systemu w danym podmiocie świadczy o stabilnym i pewnym jego zarządzaniu.

Zaawansowany prewencyjny system eliminacji ryzyka prawnego stanowi integralną całość, zbudowaną z kluczowych w działalności przedsiębiorstw gałęzi prawa, wzajemnie ze sobą powiązanych, jak chociażby prawo karne gospodarcze, prawo pracy, prawo konkurencji oraz prawo podatkowe, handlowe i cywilne. Wobec powyższego pełną ochronę działalności gospodarczej, dojrzale zbudowanym systemem Compliance, zapewnić mogą duże kancelarie prawne zatrudniające prawników specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa.

Parafrazując, można stwierdzić i compliance jest metodą na prowadzenie zdrowego biznesu w myśl powiedzenia, że znacznie lepiej „zapobiegać niż leczyć”.