Zaczynamy certyfikować uczciwość – ISO 37001

Uiszczenie kwoty pieniężnej jako przesłanka dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
31 października 2014
Istota tajemnicy przedsiębiorstwa
30 listopada 2014

Korupcja to wciąż nader często spotkane zjawisko, występujące na szeroką skalę w Polsce i na świecie. Transparency International w 2013 r. w swoim raporcie sklasyfikowała Polskę na 38 miejscu Indeksu Postrzegania Korupcji, któremu przoduje Dania, a zamykają go takie kraje jak Afganistan, Korea Północna i Somalia. Najbardziej korupcjogennymi obecnie obszarami są infrastruktura, informatyzacja, służba zdrowie, energetyka, sektor bankowy praz sektor środków unijnych.
Walcząc ze zjawiskiem korupcji społeczeństwo międzynarodowe od lat podejmuje działania je zwalczające. Najbardziej zaawansowanych krajem przodującym w badaniach oraz regulacjach prawnych zdaje się być Wielka Brytania (UK Bribery Act, norma BS 10500, autorstwa British Standards Institution utworzonej w 1903 roku – pierwsza na świecie jednostka normalizacyjna, ustanawiająca i propagująca standardy w różnych sferach działalności publicznej i prywatnej, dotyczące między innymi zarządzania, jakości usług, zadowolenia klienta).
W wyników prac i działań regulatorów w 2015 r. zostanie udostępniona do publicznej konsultacji norma ISO 37001, nosząca potoczną nazwę Certyfikatu Antykorupcyjnego ISO. Swoje podstawy czerpie ona właśnie z brytyjskiej ustawy UK Bribery Act z 2010 r., której zakres normowani jest bardzo szeroki bo obejmuje łapownictwo czynne i bierne, tak w sektorze prywatnym jak również publicznym. Wprowadza także odpowiedzialność karną dla spółek biernych wobec zjawisk korupcyjnych jakie mogą występować w ich środowisku operacyjnym.
Wdrożenie nowego Certyfikatu Antykorupcyjnego ISO 37001 będzie się rozpoczynać w 2016 r. i wtedy też stanie się to możliwe także dla polskich przedsiębiorstw.