Monika Orczykowska

28 czerwca 2019

Uzyskanie dostępu do cudzej skrzynki mailowej, a kwestia odpowiedzialności karnej

Zagadnienie bezpieczeństwa informacji znajdujących się na służbowych skrzynkach mailowych, w tym w szczególności kwestie związane z problematyką stosowanych zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych stanowią szczególne wyzwanie […]
11 marca 2019

Dozór elektroniczny zamiast pobytu w zakładzie karnym – czym jest i dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o jego zastosowanie?

Zmiany dokonane w ostatnich latach w Kodeksie karnym, w tym w szczególności zredukowanie do roku wymiaru możliwej do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności (art. 69 par. […]