Redakcja

28 maja 2019

Konsekwencje prawne z tytułu utraty statusu studenta przez cudzoziemca wykonującego pracę

Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którzy rozpoczynają w naszym kraju studia wyższe. Zatrudnianie cudzoziemców-studentów jest atrakcyjną opcją dla pracodawcy, jednakże nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że takie zatrudnienie może rodzić odpowiedzialność karną.
28 marca 2019

Kasacja karna

Kasacja karna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia (zwyczajnymi środkami odwoławczymi są apelacja, zażalenie i sprzeciw) i nigdy jej sporządzenie nie powinno być traktowane jako próba uruchomienia tzw. trzeciej instancji sądowej...
22 lutego 2019

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za zobowiązania podatkowe i jak się od niej uchronić?

W dobie działalności Krajowej Administracji Skarbowej, podmioty gospodarcze co raz częściej mają do czynienia z organami skarbowymi, co najlepiej oddaje gwałtowny wzrost postępowań karnych skarbowych na […]
10 stycznia 2018

Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie...