Redakcja

25 sierpnia 2014

Obowiązki wierzyciela, po całkowitym wykonaniu zobowiązania przez dłużnika

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z Telewizją Polską i Polskim Radiem, od początku sierpnia możemy śledzić kampanie reklamową pt. „Sprawdź komu powierzasz swoje […]
31 lipca 2014

Wpływ długoletniej współpracy przedsiębiorców na popełnienie przestępstwa oszustwa

Sytuacja taka jak ta opisana poniżej, znana jest z pewnością wielu przedsiębiorcom. Najpierw długoletnia i bezproblemowa współpraca, w trakcie której zawierają oni wielotysięczne  transakcje, zaś po […]
2 czerwca 2014

Używasz samochodu w działalności gospodarczej? Pamiętaj o odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy […]
8 maja 2014

Odpowiedzialność karna z tytułu obowiązków informacyjnych przy emisji obligacji

W trosce o rzetelność obrotu papierami wartościowymi, jakimi są obligacje, ustawodawca w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej, jako: u.o.) umieścił art. […]