Redakcja

17 lutego 2014

Admissibility of account lockout by the bank in case of suspected offenses

When bank’s activity is being used in order to conceal criminal actions or for purposes connected with tax offences or offences other than Financing terrorist activity […]
17 lutego 2014

Penalizacja uchylania się od obowiązku podatkowego czyli nabycie statusu podatnika podatku akcyzowego w wyniku czynności nielegalnych

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2011-11-22, IV KK 270/11 przepis art. 54 k.k.s. penalizuje uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnienie właściwemu […]
17 lutego 2014

Czy osoba karana prawomocnym wyrokiem może zasiadać w zarządzie spółki?

„Czysty wypis” z Krajowego Rejestru Karnego jest niezbędnym wymogiem do pełnienia różnorakich funkcji publicznych. Urzędnik samorządowy, policjant, czy nauczyciel, to tylko przykłady zawodów, w których przed […]