Redakcja

29 kwietnia 2014

Jak zmniejszyć karę, czyli o wyroku łącznym słów kilka

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których organy ścigania stosunkowo późno dowiadują się o popełnionym przestępstwie. W takich przypadkach, skazanie następuje przeważnie dopiero w kilka […]
22 marca 2014

Uszczelnianie systemu podatkowego, czyli co dalej z optymalizacją podatkową?

Ministerstwo finansów prowadzi prace nad opracowaniem klauzuli skierowanej przeciwko tworzeniu struktur optymalizacyjnych prowadzących do unikania opodatkowania. Założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej zostały przyjęte przez Rząd […]
22 lutego 2014

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej z tytułu braku złożenia wniosku o upadłość spółki

Artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych zakreśla ramy odpowiedzialności karnej likwidatorów oraz członków zarządu spółki, którzy pomimo prawnego obowiązku nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o jej […]
17 lutego 2014

Admissibility of account lockout by the bank in case of suspected offenses

When bank’s activity is being used in order to conceal criminal actions or for purposes connected with tax offences or offences other than Financing terrorist activity […]