Hot news

20 września 2019

Ryzyko gospodarcze a odpowiedzialność karna managera

W niniejszym artykule poddano analizie niżej wskazaną tezę orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012 r. (sygn. akt: II Aka 28/12), dotyczącego odpowiedzialności […]
29 sierpnia 2019

Nowy wymiar karania za przestępstwa gospodarcze

Zapoznając się z tekstem skierowanej do podpisu przez Prezydenta ustawy nowelizującej Kodeks karny, należy dojść do konkluzji, iż zawarte w niej rozwiązania stanowią o wyraźnym zaostrzeniu […]
28 czerwca 2019

Uzyskanie dostępu do cudzej skrzynki mailowej, a kwestia odpowiedzialności karnej

Zagadnienie bezpieczeństwa informacji znajdujących się na służbowych skrzynkach mailowych, w tym w szczególności kwestie związane z problematyką stosowanych zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych stanowią szczególne wyzwanie […]
11 marca 2019

Dozór elektroniczny zamiast pobytu w zakładzie karnym – czym jest i dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o jego zastosowanie?

Zmiany dokonane w ostatnich latach w Kodeksie karnym, w tym w szczególności zredukowanie do roku wymiaru możliwej do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności (art. 69 par. […]