Prawo karne finansowe

31 sierpnia 2014

Dlaczego warto czytać blogi prawnicze? Czyli o art. 30 k.k. słów kilka

Był dobrym kierowcą i jeszcze lepszym piłkarzem. Gdy czasem wracaliśmy razem do domu, zawsze opowiadał o swoich starych meczach, tak jakby rozgrywał je wczoraj. Lubiłem słuchać […]
20 sierpnia 2014

Przewożenie przez granicę wartości dewizowych lub krajowych

W okresie wakacyjno – urlopowym, kiedy w głowie snujemy już plany jak spożytkujemy nasz wolny czas, często zapominamy o sprawach przyziemnych, jednak bardzo istotnych. W celu zapobiegania […]
8 maja 2014

Odpowiedzialność karna z tytułu obowiązków informacyjnych przy emisji obligacji

W trosce o rzetelność obrotu papierami wartościowymi, jakimi są obligacje, ustawodawca w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej, jako: u.o.) umieścił art. […]
29 kwietnia 2014

Jak zmniejszyć karę, czyli o wyroku łącznym słów kilka

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których organy ścigania stosunkowo późno dowiadują się o popełnionym przestępstwie. W takich przypadkach, skazanie następuje przeważnie dopiero w kilka […]