Prawo karne gospodarcze

28 marca 2019

Kasacja karna

Kasacja karna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia (zwyczajnymi środkami odwoławczymi są apelacja, zażalenie i sprzeciw) i nigdy jej sporządzenie nie powinno być traktowane jako próba uruchomienia tzw. trzeciej instancji sądowej...
10 stycznia 2018

Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie...
21 września 2017

Wezwanie do wskazania kierującego…czyli kogo?

Otrzymałeś od straży miejskiej, straży gminnej lub od Inspekcji Transportu Drogowego wezwanie do wskazania kierującego lub osoby której powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie? Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji?
21 stycznia 2016

Odpowiedzialność karna za proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” na bazie aktualnego stanu prawnego

„Odwrócony łańcuch dystrybucji leków” to pojęcie stworzone w polskiej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej praktyki...