Prawo karne gospodarcze

22 lutego 2014

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej z tytułu braku złożenia wniosku o upadłość spółki

Artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych zakreśla ramy odpowiedzialności karnej likwidatorów oraz członków zarządu spółki, którzy pomimo prawnego obowiązku nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o jej […]
17 lutego 2014

Czy osoba karana prawomocnym wyrokiem może zasiadać w zarządzie spółki?

„Czysty wypis” z Krajowego Rejestru Karnego jest niezbędnym wymogiem do pełnienia różnorakich funkcji publicznych. Urzędnik samorządowy, policjant, czy nauczyciel, to tylko przykłady zawodów, w których przed […]