Prawo karne gospodarcze

28 maja 2019

Konsekwencje prawne z tytułu utraty statusu studenta przez cudzoziemca wykonującego pracę

Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców osiedlających się w Polsce, którzy rozpoczynają w naszym kraju studia wyższe. Zatrudnianie cudzoziemców-studentów jest atrakcyjną opcją dla pracodawcy, jednakże nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę, że takie zatrudnienie może rodzić odpowiedzialność karną.
28 marca 2019

Kasacja karna

Kasacja karna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia (zwyczajnymi środkami odwoławczymi są apelacja, zażalenie i sprzeciw) i nigdy jej sporządzenie nie powinno być traktowane jako próba uruchomienia tzw. trzeciej instancji sądowej...
10 stycznia 2018

Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie...
21 września 2017

Wezwanie do wskazania kierującego…czyli kogo?

Otrzymałeś od straży miejskiej, straży gminnej lub od Inspekcji Transportu Drogowego wezwanie do wskazania kierującego lub osoby której powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie? Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji?