Prawo karne gospodarcze

10 stycznia 2018

Subsydiarny akt oskarżenia, czyli kiedy mogę samodzielnie oskarżać sprawcę w Sądzie

Kodeks postępowania karnego przewiduje dla pokrzywdzonego możliwość samodzielnego (bądź z pomocą pełnomocnika) oskarżania innej osoby przed Sądem. W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, iż subsydiarnego aktu oskarżenia nie można wnieść w sprawie...
21 września 2017

Wezwanie do wskazania kierującego…czyli kogo?

Otrzymałeś od straży miejskiej, straży gminnej lub od Inspekcji Transportu Drogowego wezwanie do wskazania kierującego lub osoby której powierzyłeś pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie? Sprawdź, jak postąpić w takiej sytuacji?
21 stycznia 2016

Odpowiedzialność karna za proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” na bazie aktualnego stanu prawnego

„Odwrócony łańcuch dystrybucji leków” to pojęcie stworzone w polskiej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej dla opisu nielegalnej praktyki...
2 listopada 2015

Rozpowszechnianie nierzetelnych informacji za pomocą środków masowego przekazu

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt II GSK 449/14, wydanym w przedmiocie omawianego zagadnienia manipulację instrumentami finansowymi […]