Prawo karne podatkowe

2 czerwca 2014

Używasz samochodu w działalności gospodarczej? Pamiętaj o odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy […]
22 marca 2014

Uszczelnianie systemu podatkowego, czyli co dalej z optymalizacją podatkową?

Ministerstwo finansów prowadzi prace nad opracowaniem klauzuli skierowanej przeciwko tworzeniu struktur optymalizacyjnych prowadzących do unikania opodatkowania. Założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej zostały przyjęte przez Rząd […]
17 lutego 2014

Penalizacja uchylania się od obowiązku podatkowego czyli nabycie statusu podatnika podatku akcyzowego w wyniku czynności nielegalnych

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2011-11-22, IV KK 270/11 przepis art. 54 k.k.s. penalizuje uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnienie właściwemu […]