Prawo karne przedsiębiorstw

7 grudnia 2020

Odpowiedzialność karna za błąd medyczny w czasie pandemii a klauzula „dobrego Samarytanina”

Zagrożenie epidemiologiczne wywołane pandemią COVID-19 stanowi trudny czas dla całego społeczeństwa, jednakże grupą szczególnie odczuwającą negatywne konsekwencje jest personel medyczny.
2 września 2020

Konfiskata prewencyjna

Jak wynika z doniesień prasowych – Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowy projekt zmian w prawie karnym, co będzie stanowić o rozszerzeniu zakresu oddziaływania konfiskaty mienia w obecnym […]
31 sierpnia 2020

Konfiskata rozszerzona

Konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji mających na celu zapobieżenie upłynnieniu majątku pochodzącego z przestępstwa wynikała z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3.04.2014 r. w sprawie […]
30 marca 2020

Zmiany w aresztach śledczych i zakładach karnych w związku z zagrożeniem COVID-19

Panująca aktualnie w Polsce sytuacja epidemii dotyka także osoby przebywające w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Zakłady karne zaczęły wdrażać procedury, które mają na celu ograniczenie […]