Prawo karne przedsiębiorstw

2 września 2020

Konfiskata prewencyjna

Jak wynika z doniesień prasowych – Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowy projekt zmian w prawie karnym, co będzie stanowić o rozszerzeniu zakresu oddziaływania konfiskaty mienia w obecnym […]
31 sierpnia 2020

Konfiskata rozszerzona

Konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji mających na celu zapobieżenie upłynnieniu majątku pochodzącego z przestępstwa wynikała z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z 3.04.2014 r. w sprawie […]
30 marca 2020

Zmiany w aresztach śledczych i zakładach karnych w związku z zagrożeniem COVID-19

Panująca aktualnie w Polsce sytuacja epidemii dotyka także osoby przebywające w aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Zakłady karne zaczęły wdrażać procedury, które mają na celu ograniczenie […]
14 listopada 2019

Prawnokarne granice ochrony znaku towarowego

Należy wskazać, że art. 305 p.w.p. nie gwarantuje prawnokarnej ochrony samemu znakowi towarowemu (E. Czarny-Drożdżejko, Prawnokarna ochrona znaków towarowych, s. 38). Chodzi jedynie o związek – […]