dozór elektroniczny

11 marca 2019

Dozór elektroniczny zamiast pobytu w zakładzie karnym – czym jest i dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o jego zastosowanie?

Zmiany dokonane w ostatnich latach w Kodeksie karnym, w tym w szczególności zredukowanie do roku wymiaru możliwej do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności (art. 69 par. […]