obligacje

1 października 2014

Popełnić czyn z kodeksu karnego to jeszcze nie przestępstwo!

Zapewne już po przeczytaniu jedynie tytułu niniejszego wpisu, niejeden czytelnik naszego bloga przeciera oczy ze zdziwienia i niedowierzania, ba może nawet posądzić jego autora o głoszenie […]
8 maja 2014

Odpowiedzialność karna z tytułu obowiązków informacyjnych przy emisji obligacji

W trosce o rzetelność obrotu papierami wartościowymi, jakimi są obligacje, ustawodawca w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (dalej, jako: u.o.) umieścił art. […]