podatek akcyzowy

24 czerwca 2015

Jak z prostego zrobić trudne – przedawnienie karlaności w prawie karnym skarbowym

Istotną kwestią z punktu widzenia obrony w sprawach karnych skarbowych jest instytucja przedawnienia. Zgodnie z art. 44 § 1 kodeksu karnego skarbowego (dalej jako: k.k.s.) karalność […]
31 października 2014

Uiszczenie kwoty pieniężnej jako przesłanka dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, w sytuacji w której wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a […]
17 lutego 2014

Penalizacja uchylania się od obowiązku podatkowego czyli nabycie statusu podatnika podatku akcyzowego w wyniku czynności nielegalnych

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2011-11-22, IV KK 270/11 przepis art. 54 k.k.s. penalizuje uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnienie właściwemu […]