pranie brudnych pieniędzy

4 kwietnia 2015

SAPERE AUDE – nie wolno wątpić… w sprawiedliwość!

W powyższym twierdzeniu utwierdziłem się w ostatnim tygodniu, po zakończeniu prowadzonej przeze mnie sprawy, dotyczącej sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym w czasie zdarzenia kolejowego z […]
19 września 2014

Schematy i metody prania brudnych pieniędzy

Zgodnie z art. 299 § 1 k.k.: Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z […]
20 sierpnia 2014

Przewożenie przez granicę wartości dewizowych lub krajowych

W okresie wakacyjno – urlopowym, kiedy w głowie snujemy już plany jak spożytkujemy nasz wolny czas, często zapominamy o sprawach przyziemnych, jednak bardzo istotnych. W celu zapobiegania […]
10 marca 2014

Restauratorzy, jednoręcy bandyci i… moja mama

Na osiedlowym podwórku wszystko było proste. Wysocy i silni chłopcy wcielali się w rolę szeryfów, podczas gdy słabym i wątłym musiała wystarczać rola złodziei. Zabawa trwała […]