upadłość

22 lutego 2014

Zakres podmiotowy odpowiedzialności karnej z tytułu braku złożenia wniosku o upadłość spółki

Artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych zakreśla ramy odpowiedzialności karnej likwidatorów oraz członków zarządu spółki, którzy pomimo prawnego obowiązku nie złożyli w odpowiednim terminie wniosku o jej […]